به گزارش بورس ٢۴، شرکت خالص سازان روی زنجان با نماد «فخالص» در فهرست بازار دوم نرخ های فرابورس ایران درج نماد شد.
خالص سازان روی زنجان در بازار دوم فرابورس پذیرفته شد

به گزارش بورس۲۴ ، شرکت خالص سازان روی زنجان با نماد «فخالص» در فهرست بازار دوم نرخ های فرابورس ایران درج نماد شد.


"بورس ۲۴" دارنده مجوز مشاوره رسمی سرمایه گذاری از "بورس" روزانه ده ها محتوای خبری-تحلیلی را در اختیار شما مخاطب گرامی قرار می دهد ، بخشی از محتوای تولید شده به دلیل اثر گذاری مستقیم بر معاملات شما در بورس شامل پیش بینی جامع بازار ، تحلیل سهم ها ، سیگنال خرید و فروش ، معرفی هفتگی سبد سهام ، اخبار ویژه از شرکت ها ، مشاوره آنلاین و... به صورت ویژه ارائه می شود ، لذا پیشنهاد می گردد برای استفاده کامل از خدمات تحلیلی ، خبری و مشاوره ای این رسانه به خانواده بزرگ مشترکین ویژه بپیوندید.