به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، شرکت آهنگری تراکتورسازی ایران در مدت ۴ ماهه سال ١۴٠٠ حدود ۴٠٣ میلیارد تومان درآمد به دست آورد.فروش تیر حدود ١٠٠ میلیارد تومان می باشد.
۴ماهه «خاهن» چگونه گذشت؟

به گزارش کدال نگر بورس۲۴ ، شرکت آهنگری تراکتورسازی ایران در مدت 4 ماهه سال 1400 حدود 403 میلیارد تومان درآمد به دست آورد.فروش تیر حدود 100 میلیارد تومان می باشد.


"بورس ۲۴" دارنده مجوز مشاوره رسمی سرمایه گذاری از "بورس" روزانه ده ها محتوای خبری-تحلیلی را در اختیار شما مخاطب گرامی قرار می دهد ، بخشی از محتوای تولید شده به دلیل اثر گذاری مستقیم بر معاملات شما در بورس شامل پیش بینی جامع بازار ، تحلیل سهم ها ، سیگنال خرید و فروش ، معرفی هفتگی سبد سهام ، اخبار ویژه از شرکت ها ، مشاوره آنلاین و... به صورت ویژه ارائه می شود ، لذا پیشنهاد می گردد برای استفاده کامل از خدمات تحلیلی ، خبری و مشاوره ای این رسانه به خانواده بزرگ مشترکین ویژه بپیوندید.