به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، شرکت بهمن دیزل در مدت ۴ ماهه سال ١۴٠٠ حدود ٣٠١ میلیارد تومان درآمد به دست آورد.فروش تیر حدود ١٣٠ میلیارد تومان می باشد.
روند فروش ماهانه در بهمن دیزل

به گزارش کدال نگر بورس۲۴ ، شرکت بهمن دیزل در مدت 4 ماهه سال 1400 حدود 301 میلیارد تومان درآمد به دست آورد.فروش تیر حدود 130 میلیارد تومان می باشد.


"بورس ۲۴" دارنده مجوز مشاوره رسمی سرمایه گذاری از "بورس" روزانه ده ها محتوای خبری-تحلیلی را در اختیار شما مخاطب گرامی قرار می دهد ، بخشی از محتوای تولید شده به دلیل اثر گذاری مستقیم بر معاملات شما در بورس شامل پیش بینی جامع بازار ، تحلیل سهم ها ، سیگنال خرید و فروش ، معرفی هفتگی سبد سهام ، اخبار ویژه از شرکت ها ، مشاوره آنلاین و... به صورت ویژه ارائه می شود ، لذا پیشنهاد می گردد برای استفاده کامل از خدمات تحلیلی ، خبری و مشاوره ای این رسانه به خانواده بزرگ مشترکین ویژه بپیوندید.