به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، بانک خاورمیانه در عملکرد ۴ ماهه، حدود ١۵۶٠ میلیارد تومان درآمد از تسهیلات اعطایی خود کسب نمود. هم چنین جمع سود اعطا شده به سپرده های سرمایه گذاری شده در این بانک به ١٠٨١ میلیارد تومان رسید. گفتنی است تراز این بانک در این ماه ١٣۴ میلیارد تومان و در کل دوره ۴٧٩ میلیارد تومان مثبت بود.
عملکرد بانک خاورمیانه بررسی شد

به گزارش کدال نگر بورس۲۴ ، بانک خاورمیانه در عملکرد 4 ماهه، حدود 1560 میلیارد تومان درآمد از تسهیلات اعطایی خود کسب نمود. هم چنین جمع سود اعطا شده به سپرده های سرمایه گذاری شده در این بانک به 1081 میلیارد تومان رسید. گفتنی است تراز این بانک در این ماه 134 میلیارد تومان و در کل دوره 479 میلیارد تومان مثبت بود.


"بورس ۲۴" دارنده مجوز مشاوره رسمی سرمایه گذاری از "بورس" روزانه ده ها محتوای خبری-تحلیلی را در اختیار شما مخاطب گرامی قرار می دهد ، بخشی از محتوای تولید شده به دلیل اثر گذاری مستقیم بر معاملات شما در بورس شامل پیش بینی جامع بازار ، تحلیل سهم ها ، سیگنال خرید و فروش ، معرفی هفتگی سبد سهام ، اخبار ویژه از شرکت ها ، مشاوره آنلاین و... به صورت ویژه ارائه می شود ، لذا پیشنهاد می گردد برای استفاده کامل از خدمات تحلیلی ، خبری و مشاوره ای این رسانه به خانواده بزرگ مشترکین ویژه بپیوندید.