به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، بانک پارسیان در عملکرد ۴ ماهه منتهی به تیر ، حدود ۴٢۵٨ میلیارد تومان درآمد از تسهیلات اعطایی خود کسب نمود. هم چنین جمع سود اعطا شده به سپرده های سرمایه گذاری شده در این بانک به ۶١٩٩ میلیارد تومان رسید.تراز کل ۴ماهه منفی ١٩۴١ میلیارد تومان می باشد.
بانک پارسیان در ۴ماهه تراز منفی ١٩۴١ میلیارد تومان داشت

به گزارش کدال نگر بورس۲۴ ، بانک پارسیان در عملکرد 4 ماهه منتهی به تیر ، حدود 4258 میلیارد تومان درآمد از تسهیلات اعطایی خود کسب نمود. هم چنین جمع سود اعطا شده به سپرده های سرمایه گذاری شده در این بانک به 6199 میلیارد تومان رسید.تراز کل 4ماهه منفی 1941 میلیارد تومان می باشد.


"بورس ۲۴" دارنده مجوز مشاوره رسمی سرمایه گذاری از "بورس" روزانه ده ها محتوای خبری-تحلیلی را در اختیار شما مخاطب گرامی قرار می دهد ، بخشی از محتوای تولید شده به دلیل اثر گذاری مستقیم بر معاملات شما در بورس شامل پیش بینی جامع بازار ، تحلیل سهم ها ، سیگنال خرید و فروش ، معرفی هفتگی سبد سهام ، اخبار ویژه از شرکت ها ، مشاوره آنلاین و... به صورت ویژه ارائه می شود ، لذا پیشنهاد می گردد برای استفاده کامل از خدمات تحلیلی ، خبری و مشاوره ای این رسانه به خانواده بزرگ مشترکین ویژه بپیوندید.