به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری در تیر ماه فروش چندانی نداشت. ارزش پرتفوی بورسی این شرکت نیز در این ماه ٢٠٠٧ میلیارد تومان افزایش داشت.
بررسی تغییرات پرتفوی در «وصندوق»

به گزارش کدال نگر بورس۲۴ ، شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری در تیر ماه فروش چندانی نداشت. ارزش پرتفوی بورسی این شرکت نیز در این ماه 2007 میلیارد تومان افزایش داشت.


"بورس ۲۴" دارنده مجوز مشاوره رسمی سرمایه گذاری از "بورس" روزانه ده ها محتوای خبری-تحلیلی را در اختیار شما مخاطب گرامی قرار می دهد ، بخشی از محتوای تولید شده به دلیل اثر گذاری مستقیم بر معاملات شما در بورس شامل پیش بینی جامع بازار ، تحلیل سهم ها ، سیگنال خرید و فروش ، معرفی هفتگی سبد سهام ، اخبار ویژه از شرکت ها ، مشاوره آنلاین و... به صورت ویژه ارائه می شود ، لذا پیشنهاد می گردد برای استفاده کامل از خدمات تحلیلی ، خبری و مشاوره ای این رسانه به خانواده بزرگ مشترکین ویژه بپیوندید.