به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، شرکت سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین در تیر ماه خرید و فروشی نداشت. ارزش پرتفوی بورسی این شرکت نیز در این ماه ١١٠٨۶ میلیارد تومان افزایش داشت.
«تاپیکو» در تیر ماه چه کرد؟

به گزارش کدال نگر بورس۲۴ ، شرکت سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین در تیر ماه خرید و فروشی نداشت. ارزش پرتفوی بورسی این شرکت نیز در این ماه 11086 میلیارد تومان افزایش داشت.


"بورس ۲۴" دارنده مجوز مشاوره رسمی سرمایه گذاری از "بورس" روزانه ده ها محتوای خبری-تحلیلی را در اختیار شما مخاطب گرامی قرار می دهد ، بخشی از محتوای تولید شده به دلیل اثر گذاری مستقیم بر معاملات شما در بورس شامل پیش بینی جامع بازار ، تحلیل سهم ها ، سیگنال خرید و فروش ، معرفی هفتگی سبد سهام ، اخبار ویژه از شرکت ها ، مشاوره آنلاین و... به صورت ویژه ارائه می شود ، لذا پیشنهاد می گردد برای استفاده کامل از خدمات تحلیلی ، خبری و مشاوره ای این رسانه به خانواده بزرگ مشترکین ویژه بپیوندید.