به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، هیأت مدیره کشاورزی و دامپروری ملارد شیر افزایش سرمایه ١۶٧ درصدی این شرکت از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی را به تصویب رساند.
«زملارد» افزایش سرمایه را تصویب کرد

به گزارش کدال نگر بورس۲۴ ، هیأت مدیره کشاورزی و دامپروری ملارد شیر افزایش سرمایه 167 درصدی این شرکت از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی را به تصویب رساند.


"بورس ۲۴" دارنده مجوز مشاوره رسمی سرمایه گذاری از "بورس" روزانه ده ها محتوای خبری-تحلیلی را در اختیار شما مخاطب گرامی قرار می دهد ، بخشی از محتوای تولید شده به دلیل اثر گذاری مستقیم بر معاملات شما در بورس شامل پیش بینی جامع بازار ، تحلیل سهم ها ، سیگنال خرید و فروش ، معرفی هفتگی سبد سهام ، اخبار ویژه از شرکت ها ، مشاوره آنلاین و... به صورت ویژه ارائه می شود ، لذا پیشنهاد می گردد برای استفاده کامل از خدمات تحلیلی ، خبری و مشاوره ای این رسانه به خانواده بزرگ مشترکین ویژه بپیوندید.