به گزارش کدال نگر بور س٢۴، چند شرکت مشمول اعطای فرصت جهت رعایت دستورالعمل پذیرش اوراق بهادار شدند.
چند شرکت مشمول اعطای فرصت شدند

به گزارش کدال نگر بور س24، چند شرکت مشمول اعطای فرصت جهت رعایت دستورالعمل پذیرش اوراق بهادار شدند.


"بورس ۲۴" دارنده مجوز مشاوره رسمی سرمایه گذاری از "بورس" روزانه ده ها محتوای خبری-تحلیلی را در اختیار شما مخاطب گرامی قرار می دهد ، بخشی از محتوای تولید شده به دلیل اثر گذاری مستقیم بر معاملات شما در بورس شامل پیش بینی جامع بازار ، تحلیل سهم ها ، سیگنال خرید و فروش ، معرفی هفتگی سبد سهام ، اخبار ویژه از شرکت ها ، مشاوره آنلاین و... به صورت ویژه ارائه می شود ، لذا پیشنهاد می گردد برای استفاده کامل از خدمات تحلیلی ، خبری و مشاوره ای این رسانه به خانواده بزرگ مشترکین ویژه بپیوندید.