به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، شرکت بین المللی توسعه ساختمان در مدت ١٠ ماهه منتهی به تیر حدود ٣٨ میلیارد تومان درآمد از ارائه خدمات به دست آورد.
فروش ١ میلیارد تومانی «ثاخت» در تیر ماه

به گزارش کدال نگر بورس۲۴ ، شرکت بین المللی توسعه ساختمان در مدت 10 ماهه منتهی به تیر حدود 38 میلیارد تومان درآمد از ارائه خدمات به دست آورد.


"بورس ۲۴" دارنده مجوز مشاوره رسمی سرمایه گذاری از "بورس" روزانه ده ها محتوای خبری-تحلیلی را در اختیار شما مخاطب گرامی قرار می دهد ، بخشی از محتوای تولید شده به دلیل اثر گذاری مستقیم بر معاملات شما در بورس شامل پیش بینی جامع بازار ، تحلیل سهم ها ، سیگنال خرید و فروش ، معرفی هفتگی سبد سهام ، اخبار ویژه از شرکت ها ، مشاوره آنلاین و... به صورت ویژه ارائه می شود ، لذا پیشنهاد می گردد برای استفاده کامل از خدمات تحلیلی ، خبری و مشاوره ای این رسانه به خانواده بزرگ مشترکین ویژه بپیوندید.