به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، شرکت معدنی املاح ایران از بهره برداری پروژه طرح توسعه خطوط تولید نمک تصفیه تبلور مجدد در مجتمع گرمسار خبر داد و اعلام نمود با افزایش تولید این محصول و با در نظر گرفتن قیمت های فروش کنونی در بازار و با لحاظ ثابت بودن قیمت فروش ، سالانه معادل ۵٢٧،٠٠٠ میلیون ریال به درآمد فروش شرکت اضافه خواهد گردد. توسعه محصول مذکور از لحاظ مبلغی معادل ١٠ درصد درآمد فروش شرکت را در بر میگیرد . لازم به توضیح است بهره برداری آزمایشی از طرح توسعه نمک تصفیه در ١۴٠٠.۵.٩ آغاز و در پایان شهریور ماه ١۴٠٠ وارد مرحله تولید کامل گردیده و پروانه بهره برداری اخذ میشود
توسعه محصول در شاملا

بورس۲۴به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، شرکت معدنی املاح ایران از بهره برداری  پروژه طرح توسعه خطوط تولید نمک تصفیه تبلور مجدد در مجتمع گرمسار خبر داد و اعلام نمود با افزایش تولید این محصول و با در نظر گرفتن قیمت های فروش کنونی در بازار و با لحاظ ثابت بودن قیمت فروش ، سالانه معادل ۵٢٧،٠٠٠ میلیون ریال به درآمد فروش شرکت اضافه خواهد گردد.

توسعه محصول مذکور از لحاظ مبلغی معادل ١٠ درصد درآمد فروش شرکت را در بر میگیرد . لازم به توضیح است بهره برداری آزمایشی از طرح توسعه نمک تصفیه در ١۴٠٠.۵.٩ آغاز و در پایان شهریور ماه ١۴٠٠ وارد مرحله تولید کامل گردیده و پروانه بهره برداری اخذ می شود. 


"بورس ۲۴" دارنده مجوز مشاوره رسمی سرمایه گذاری از "بورس" روزانه ده ها محتوای خبری-تحلیلی را در اختیار شما مخاطب گرامی قرار می دهد ، بخشی از محتوای تولید شده به دلیل اثر گذاری مستقیم بر معاملات شما در بورس شامل پیش بینی جامع بازار ، تحلیل سهم ها ، سیگنال خرید و فروش ، معرفی هفتگی سبد سهام ، اخبار ویژه از شرکت ها ، مشاوره آنلاین و... به صورت ویژه ارائه می شود ، لذا پیشنهاد می گردد برای استفاده کامل از خدمات تحلیلی ، خبری و مشاوره ای این رسانه به خانواده بزرگ مشترکین ویژه بپیوندید.