به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، شرکت دشت مرغاب اعلام نمود اصل مبلغ بدهی قراردادی به شرکت حفاری شمال به میزان ٢٧.۶ میلیارد ریال طی پرونده جاری در اداره پنجم اجرای اسناد رسمی تهران پرداخت شده است و اقدامات حقوقی جهت اعمال ماده ۴٧٧ آئین دادرسی کیفری از طریق ریاست محترم قوه قضائیه در خصوص وجه التزام مورد تنازع صورت پذیرفته که مراتب به محض حصول نتیجه با قید فوریت اطلاع رسانی می گردد.
تعیین تکلیف بدهی دشت مرغاب به حفاری

به گزارش کدال نگر بورس۲۴ ، شرکت دشت مرغاب اعلام نمود اصل مبلغ بدهی قراردادی به شرکت حفاری شمال به میزان 27.6 میلیارد ریال طی پرونده جاری در اداره پنجم اجرای اسناد رسمی تهران پرداخت شده است و اقدامات حقوقی جهت اعمال ماده 477 آئین دادرسی کیفری از طریق ریاست محترم قوه قضائیه در خصوص وجه التزام مورد تنازع صورت پذیرفته که مراتب به محض حصول نتیجه با قید فوریت اطلاع رسانی می گردد.


"بورس ۲۴" دارنده مجوز مشاوره رسمی سرمایه گذاری از "بورس" روزانه ده ها محتوای خبری-تحلیلی را در اختیار شما مخاطب گرامی قرار می دهد ، بخشی از محتوای تولید شده به دلیل اثر گذاری مستقیم بر معاملات شما در بورس شامل پیش بینی جامع بازار ، تحلیل سهم ها ، سیگنال خرید و فروش ، معرفی هفتگی سبد سهام ، اخبار ویژه از شرکت ها ، مشاوره آنلاین و... به صورت ویژه ارائه می شود ، لذا پیشنهاد می گردد برای استفاده کامل از خدمات تحلیلی ، خبری و مشاوره ای این رسانه به خانواده بزرگ مشترکین ویژه بپیوندید.