به گزارش کدال نگر بورس ٢۴ شرکت سرمایه گذاری صنایع شیمیائی ایران در٧ ماهه منتهی به تیر از فروش محصولات خود ٣٢٣١ میلیارد تومان درآمد کسب نمود که از این مبلغ ۴٠٩ میلیارد تومان آن مربوط به همین ماه می باشد. گفتنی است مبلغ فروش این شرکت در مدت ٧ ماهه در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ١۶۵ درصد رشد داشته است. در تیر شاهد رشد نرخ فروش همه محصولات داخلی و صادراتی نسبت به میانگین ۴ ماهه نیز بودیم.
جهش ١۶۵ درصدی فروش در «شیران»

به گزارش کدال نگر بورس۲۴ شرکت سرمایه گذاری صنایع شیمیائی ایران در7 ماهه منتهی به تیر از فروش محصولات خود 3231 میلیارد تومان درآمد کسب نمود که از این مبلغ 409 میلیارد تومان آن مربوط به همین ماه می باشد. گفتنی است مبلغ فروش این شرکت در مدت 4 ماهه در مقایسه با مدت مشابه سال قبل 165 درصد رشد داشته است.


"بورس ۲۴" دارنده مجوز مشاوره رسمی سرمایه گذاری از "بورس" روزانه ده ها محتوای خبری-تحلیلی را در اختیار شما مخاطب گرامی قرار می دهد ، بخشی از محتوای تولید شده به دلیل اثر گذاری مستقیم بر معاملات شما در بورس شامل پیش بینی جامع بازار ، تحلیل سهم ها ، سیگنال خرید و فروش ، معرفی هفتگی سبد سهام ، اخبار ویژه از شرکت ها ، مشاوره آنلاین و... به صورت ویژه ارائه می شود ، لذا پیشنهاد می گردد برای استفاده کامل از خدمات تحلیلی ، خبری و مشاوره ای این رسانه به خانواده بزرگ مشترکین ویژه بپیوندید.