به گزارش کدال نگر بورس ٢۴ ، شرکت نفت پارس در ۴ ماهه سال جاری از فروش محصولات خود ١٩۴۶ میلیارد تومان درآمد کسب نمود که از این مبلغ ۴٣٨ میلیارد تومان آن مربوط به همین ماه می باشد. گفتنی است مبلغ فروش این شرکت در مدت ۴ ماهه در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ١۴٣ درصد رشد داشته است. در تیر شاهد رشد نرخ فروش بیشتر محصولات نسبت به میانگین ۴ ماهه نیز بودیم که روند رو به رشد خوبی را نشان می دهد.
ثبت یک رکورد جدید در نفت پارس با فروش حدود ٢٠٠٠ میلیارد تومانی

به گزارش کدال نگر بورس۲۴ ، شرکت نفت پارس در 4 ماهه سال جاری از فروش محصولات خود 1946 میلیارد تومان درآمد کسب نمود که از این مبلغ 438 میلیارد تومان آن مربوط به همین ماه می باشد. گفتنی است مبلغ فروش این شرکت در مدت 4 ماهه در مقایسه با مدت مشابه سال قبل 143 درصد رشد داشته است. در تیر شاهد رشد نرخ فروش بیشتر محصولات نسبت به میانگین 4 ماهه نیز بودیم که روند رو به رشد خوبی را نشان می دهد.


"بورس ۲۴" دارنده مجوز مشاوره رسمی سرمایه گذاری از "بورس" روزانه ده ها محتوای خبری-تحلیلی را در اختیار شما مخاطب گرامی قرار می دهد ، بخشی از محتوای تولید شده به دلیل اثر گذاری مستقیم بر معاملات شما در بورس شامل پیش بینی جامع بازار ، تحلیل سهم ها ، سیگنال خرید و فروش ، معرفی هفتگی سبد سهام ، اخبار ویژه از شرکت ها ، مشاوره آنلاین و... به صورت ویژه ارائه می شود ، لذا پیشنهاد می گردد برای استفاده کامل از خدمات تحلیلی ، خبری و مشاوره ای این رسانه به خانواده بزرگ مشترکین ویژه بپیوندید.