بورس ٢۴ : شاخص بورس تهران در هشت روز سپری شده از مرداد ماه بازدهی محدودی داشت و بیشتر شاخص ها منفی بودند. در این پروسه زمانی شاخص صنعت منسوجات با بازدهی ٩.۴ درصدی پربازده ترین صنعت بورس تهران در این دوره بود و شاخص صنعت کانی های فلزی با بازدهی ٨.٢ درصدی دومین صنعت پرسود ٨ روز سپری شده از ماه پنجم سال بود ؛ این در حالی است که شاخص صنعت زراعت با بازدهی ٧.۵درصدی به عنوان سومین صنعت پربازده بازار در این دوره زمانی شناخته شد. این بررسی نشان می دهد : شاخص صنعت استخراج نفت با افت ١٣.۵ درصدی زیان ده ترین صنعت این دوره بود و شاخص صنعت حمل و نقل با کاهش ٧.٨ درصدی به عنوان دومین صنعت قرمز بورس تهران شناخته شد و در نهایت شاخص صنعت سایر مالی با افت ۵.٩ درصدی در رتبه سوم بیشترین افت قرار گرفت.
ورود محافظه کارانه بورس به ماه پنجم

بورس۲۴ : شاخص بورس تهران در هشت روز سپری شده از مرداد ماه بازدهی محدودی داشت و بیشتر شاخص ها منفی بودند.

در این پروسه زمانی شاخص صنعت منسوجات با بازدهی 9.4 درصدی پربازده ترین صنعت بورس تهران در این دوره بود و شاخص صنعت کانی های فلزی با بازدهی 8.2 درصدی دومین صنعت پرسود 8 روز سپری شده از ماه پنجم سال بود ؛ این در حالی است که شاخص صنعت زراعت با بازدهی 7.5درصدی به عنوان سومین صنعت پربازده بازار در این دوره زمانی شناخته شد.

این بررسی نشان می دهد : شاخص صنعت استخراج نفت با افت 13.5 درصدی زیان ده ترین صنعت این دوره بود و شاخص صنعت حمل و نقل با کاهش 7.8 درصدی به عنوان دومین صنعت قرمز بورس تهران شناخته شد و در نهایت شاخص صنعت سایر مالی با افت 5.9 درصدی در رتبه سوم بیشترین افت قرار گرفت.

شرح شاخص

28 تیر 1400

هفته اول مرداد1400

درصد تغییر

محصولات فلزی

225366

212705

5.6

مواد دارویی

114636

114303

0

انبوه سازی

9209

9026

2

رایانه

59379

57668

2.9

ماشین آلات

228690

226024

1.2

فرآورده های نفتی

4087380

3938808

3.6

کانی فلزی

444491

481277

8.2

کانی غیر فلزی

41528

40576

2.3

غذایی به جز قند

52014

52143

0

زغال سنگ

41365

39446

4.6

خودرو

206958

197485

4.5

قند و شکر

141938

137411

3.2

حمل و نقل

27762

25585

7.8

وسایل ارتباطی

38547

38503

0

سایر مالی

13393

12600

5.9

انتشار و چاپ

1225918

1249167

1.9

محصولات کاغذی

81767

81888

0

فلزات اساسی

998686

1011890

1.3

شیمیایی

89138

90022

1

دستگاه های برقی

4949851

4684341

5.3

سرمایه گذاری ها

25715

25164

2.1

زراعت

175404

188683

7.5

لاستیک

309821

295893

4.5

چند رشته ای صنعتی

155830

157341

1

رادیویی

5344

5572

4.2

فنی مهندسی

7232

7105

1.7

کاشی و سرامیک

45426

44268

2.5

بیمه

58412

58743

1

منسوجات

12680

13876

9.4

مالی

1632112

1589581

2.6

سایر معادن

206245

206245

0

استخراج نفت

3926

3394

13.5

محصولات چرمی

22657

21664

4.4

سیمان

10933

10749

1.7

بانک ها

7379

7108

3.6

برق و گاز و اب و بخار

1934

1958

1.2

اداره بازارهای مالی

1299

1302

0

اطلاعات و ارتباطات

706

711

1

خرده فروشی به جز وسائل نقلیه

1310

1259

3.9

شاخص کل

1311306

1316504

0.4


"بورس ۲۴" دارنده مجوز مشاوره رسمی سرمایه گذاری از "بورس" روزانه ده ها محتوای خبری-تحلیلی را در اختیار شما مخاطب گرامی قرار می دهد ، بخشی از محتوای تولید شده به دلیل اثر گذاری مستقیم بر معاملات شما در بورس شامل پیش بینی جامع بازار ، تحلیل سهم ها ، سیگنال خرید و فروش ، معرفی هفتگی سبد سهام ، اخبار ویژه از شرکت ها ، مشاوره آنلاین و... به صورت ویژه ارائه می شود ، لذا پیشنهاد می گردد برای استفاده کامل از خدمات تحلیلی ، خبری و مشاوره ای این رسانه به خانواده بزرگ مشترکین ویژه بپیوندید.