به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، سپیدار سیستم آسیا در ۴ماهه منتهی به تیر ١۴٠٠ حدود ۵٠ میلیارد تومان درآمد داشت.درآمد تیر کمتر از ٧ میلیارد تومان می باشد.
درآمد تیر «سپیدار» نسبت به خرداد نصف شد

به گزارش کدال نگر بورس۲۴ ، سپیدار سیستم آسیا در 4ماهه منتهی به تیر 1400 حدود 50 میلیارد تومان درآمد داشت.درآمد تیر کمتر از 7 میلیارد تومان می باشد.


"بورس ۲۴" دارنده مجوز مشاوره رسمی سرمایه گذاری از "بورس" روزانه ده ها محتوای خبری-تحلیلی را در اختیار شما مخاطب گرامی قرار می دهد ، بخشی از محتوای تولید شده به دلیل اثر گذاری مستقیم بر معاملات شما در بورس شامل پیش بینی جامع بازار ، تحلیل سهم ها ، سیگنال خرید و فروش ، معرفی هفتگی سبد سهام ، اخبار ویژه از شرکت ها ، مشاوره آنلاین و... به صورت ویژه ارائه می شود ، لذا پیشنهاد می گردد برای استفاده کامل از خدمات تحلیلی ، خبری و مشاوره ای این رسانه به خانواده بزرگ مشترکین ویژه بپیوندید.