بانک ملت سود سازی خاصی را در٣ ماهه به نمایش گذاشت سهمی که وضعیت بنیادی خوبی داشته و اتکا بر همین وضعیت سبب شده تا سهامداران همواره به این سهم دید مثبت داشته باشند.
بانک ملت و سود سازی خاص

بور س24: بانک ملت سود سازی خاصی را در3 ماهه به نمایش گذاشت سهمی که وضعیت بنیادی خوبی داشته و اتکا بر همین وضعیت سبب شده تا سهامداران همواره به این سهم دید مثبت داشته باشند.

در صورت های مالی 3 ماهه شاهد جهش 256 درصدی سود خالص بانک هستیم؛ این جهش یکی از بالاترین رشد نرخ سود در بین بانک ها می باشد.

از نکات مهم در این گزارش می توان به تثبیت درآمد بیش از 5600 میلیاردی ناشی از درآمد کارمزد اشاره داشت که رشد قابل توجه 82 درصدی داشته و نشان می دهد عمدتا این سود محقق شده نیز عملیاتی می باشد.

بانک در بازار رقابتی جذب سپرده هم موفق بوده و تنها طی 3 ماه با رشد 9 درصدی مانده سپرده ها همراه شده است در حالی که در بانک های دیگر این رشد مانده سپرده رقم های کمتری دارد.

نرخ کفایت سرمایه نیز تنها یک گام به عدد مطلوب 8 فاصله داشته و نشان از وضعیت بسیار خوب بانک دارد.

اما نکته مهم که بانک ملت را از سایر بانک ها متمایزتر می کند پیشبینی رشد 4 درصدی سود سرمایه گذاری ها برای سال 1400 می باشد. در صورتی که این سرفصل در بسیاری از بانک ها به دلیل عدم تکرار سود فروش سود سرمایه گذاری ها کاهشی بوده و بانک ملت دراین خصوص سرآمد می باشد.

در نهایت رشد سود عملیاتی از یک سو و روند رو به رشد سود سرمایه گذاری ها و همچنین احتمال افزایش مجدد نرخ تسعیر ارز و شناسایی سود دیگر از این ناحیه همچنان پتانسیل های بالایی را برای بانک ملت به همراه که اثرات این امر طی سنوات آتی مشخص خواهد شد.


"بورس ۲۴" دارنده مجوز مشاوره رسمی سرمایه گذاری از "بورس" روزانه ده ها محتوای خبری-تحلیلی را در اختیار شما مخاطب گرامی قرار می دهد ، بخشی از محتوای تولید شده به دلیل اثر گذاری مستقیم بر معاملات شما در بورس شامل پیش بینی جامع بازار ، تحلیل سهم ها ، سیگنال خرید و فروش ، معرفی هفتگی سبد سهام ، اخبار ویژه از شرکت ها ، مشاوره آنلاین و... به صورت ویژه ارائه می شود ، لذا پیشنهاد می گردد برای استفاده کامل از خدمات تحلیلی ، خبری و مشاوره ای این رسانه به خانواده بزرگ مشترکین ویژه بپیوندید.