به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، پالایش نفت تبریز در ۴ماهه ٢١۶۵ هزار مترمکعب تولید داشت.
تولید ۴ماهه پالایش نفت تبریز بررسی شد

به گزارش کدال نگر بورس۲۴ ، پالایش نفت تبریز در 4ماهه 2165 هزار مترمکعب تولید داشت.


"بورس ۲۴" دارنده مجوز مشاوره رسمی سرمایه گذاری از "بورس" روزانه ده ها محتوای خبری-تحلیلی را در اختیار شما مخاطب گرامی قرار می دهد ، بخشی از محتوای تولید شده به دلیل اثر گذاری مستقیم بر معاملات شما در بورس شامل پیش بینی جامع بازار ، تحلیل سهم ها ، سیگنال خرید و فروش ، معرفی هفتگی سبد سهام ، اخبار ویژه از شرکت ها ، مشاوره آنلاین و... به صورت ویژه ارائه می شود ، لذا پیشنهاد می گردد برای استفاده کامل از خدمات تحلیلی ، خبری و مشاوره ای این رسانه به خانواده بزرگ مشترکین ویژه بپیوندید.