به گزارش بورس ٢۴، اسناد خزانه اسلامی با تاریخ سررسید ٢١ آبان ١۴٠٣ در نماد «اخزا٠٠١» یکشنبه ١٠ مرداد عرضه اولیه می شود.
١٠ مرداد اسناد خزانه عرضه اولیه می شود

به گزارش بورس۲۴ ، اسناد خزانه اسلامی با تاریخ سررسید 21 آبان 1403 در نماد «اخزا001» یکشنبه 10 مرداد عرضه اولیه می شود.


"بورس ۲۴" دارنده مجوز مشاوره رسمی سرمایه گذاری از "بورس" روزانه ده ها محتوای خبری-تحلیلی را در اختیار شما مخاطب گرامی قرار می دهد ، بخشی از محتوای تولید شده به دلیل اثر گذاری مستقیم بر معاملات شما در بورس شامل پیش بینی جامع بازار ، تحلیل سهم ها ، سیگنال خرید و فروش ، معرفی هفتگی سبد سهام ، اخبار ویژه از شرکت ها ، مشاوره آنلاین و... به صورت ویژه ارائه می شود ، لذا پیشنهاد می گردد برای استفاده کامل از خدمات تحلیلی ، خبری و مشاوره ای این رسانه به خانواده بزرگ مشترکین ویژه بپیوندید.