به گزارش بورس ٢۴،سرمایه گذاری سپهر در نظر دارد ۵درصد سهام بیمه میهن را در تاریخ ٢۴ مرداد به قیمت پایه هر سهم ۴۵٠ تومان عرضه عمده کند.
بلوک ۵درصدی بیمه میهن آگهی شد

به گزارش بورس۲۴ ،سرمایه گذاری سپهر در نظر دارد 5درصد سهام بیمه میهن را در تاریخ 24 مرداد به قیمت پایه هر سهم 450 تومان عرضه عمده کند.


"بورس ۲۴" دارنده مجوز مشاوره رسمی سرمایه گذاری از "بورس" روزانه ده ها محتوای خبری-تحلیلی را در اختیار شما مخاطب گرامی قرار می دهد ، بخشی از محتوای تولید شده به دلیل اثر گذاری مستقیم بر معاملات شما در بورس شامل پیش بینی جامع بازار ، تحلیل سهم ها ، سیگنال خرید و فروش ، معرفی هفتگی سبد سهام ، اخبار ویژه از شرکت ها ، مشاوره آنلاین و... به صورت ویژه ارائه می شود ، لذا پیشنهاد می گردد برای استفاده کامل از خدمات تحلیلی ، خبری و مشاوره ای این رسانه به خانواده بزرگ مشترکین ویژه بپیوندید.