به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، شرکت ایران ترانسفو در مدت ۴ ماهه تیر ١۴٠٠ حدود ٣۴۵ میلیارد تومان درآمد از فروش محصولات خود به دست آورد.فروش تیر ١٢١ میلیارد تومان می باشد.
ایران ترانسفو در ۴ماهه چه کرد؟

به گزارش کدال نگر بورس۲۴ ، شرکت ایران ترانسفو در مدت 4 ماهه تیر 1400 حدود 345 میلیارد تومان درآمد از فروش محصولات خود به دست آورد.فروش تیر 121 میلیارد تومان می باشد.


"بورس ۲۴" دارنده مجوز مشاوره رسمی سرمایه گذاری از "بورس" روزانه ده ها محتوای خبری-تحلیلی را در اختیار شما مخاطب گرامی قرار می دهد ، بخشی از محتوای تولید شده به دلیل اثر گذاری مستقیم بر معاملات شما در بورس شامل پیش بینی جامع بازار ، تحلیل سهم ها ، سیگنال خرید و فروش ، معرفی هفتگی سبد سهام ، اخبار ویژه از شرکت ها ، مشاوره آنلاین و... به صورت ویژه ارائه می شود ، لذا پیشنهاد می گردد برای استفاده کامل از خدمات تحلیلی ، خبری و مشاوره ای این رسانه به خانواده بزرگ مشترکین ویژه بپیوندید.