به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، شرکت کشتیرانی دریای خزر در تیر ماه ١۴٠٠ حدود ١۴٨ میلیارد تومان درآمد فروش شناسایی کرد.
شناسایی درآمد ١۴٨ میلیارد تومانی در «حخزر»

به گزارش کدال نگر بورس۲۴ ، شرکت کشتیرانی دریای خزر در تیر ماه 1400 حدود 148 میلیارد تومان درآمد فروش شناسایی کرد.


"بورس ۲۴" دارنده مجوز مشاوره رسمی سرمایه گذاری از "بورس" روزانه ده ها محتوای خبری-تحلیلی را در اختیار شما مخاطب گرامی قرار می دهد ، بخشی از محتوای تولید شده به دلیل اثر گذاری مستقیم بر معاملات شما در بورس شامل پیش بینی جامع بازار ، تحلیل سهم ها ، سیگنال خرید و فروش ، معرفی هفتگی سبد سهام ، اخبار ویژه از شرکت ها ، مشاوره آنلاین و... به صورت ویژه ارائه می شود ، لذا پیشنهاد می گردد برای استفاده کامل از خدمات تحلیلی ، خبری و مشاوره ای این رسانه به خانواده بزرگ مشترکین ویژه بپیوندید.