به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، بهساز کاشانه تهران اعلام داشت،آگهی مزایده فروش تعداد ۴ واحد آپارتمان مسکونی مربوط به پروژه اینانلو تهران به ترتیب پنجم شمال شرقی به متراژ ٨٩ متر مربع و پنجم شمال غربی به متراژ ١٢۵ مترم ربع و پنجم جنوب غربی به متراژ ١١٧ متر مربع و پنجم جنوب شرقی به متراژ ٩١ متر مربع که همگی دارای دو واحد پارکینگ و یک باب انباری هستند واقع در بلوار فردوس غرب - خیابان سازمان برنامه بودجه - خیابان شهید اینانلو - قطعه دوم جنوبی می باشد.
مزایده دیگر در «ثبهساز»

به گزارش کدال نگر بورس۲۴ ، بهساز کاشانه تهران اعلام داشت،آگهی مزایده فروش تعداد 4 واحد آپارتمان مسکونی مربوط به پروژه اینانلو تهران به ترتیب پنجم شمال شرقی به متراژ 89 متر مربع و پنجم شمال غربی به متراژ 125 مترم ربع و پنجم جنوب غربی به متراژ 117 متر مربع و پنجم جنوب شرقی به متراژ 91 متر مربع که همگی دارای دو واحد پارکینگ و یک باب انباری هستند واقع در بلوار فردوس غرب - خیابان سازمان برنامه بودجه - خیابان شهید اینانلو - قطعه دوم جنوبی می باشد.


"بورس ۲۴" دارنده مجوز مشاوره رسمی سرمایه گذاری از "بورس" روزانه ده ها محتوای خبری-تحلیلی را در اختیار شما مخاطب گرامی قرار می دهد ، بخشی از محتوای تولید شده به دلیل اثر گذاری مستقیم بر معاملات شما در بورس شامل پیش بینی جامع بازار ، تحلیل سهم ها ، سیگنال خرید و فروش ، معرفی هفتگی سبد سهام ، اخبار ویژه از شرکت ها ، مشاوره آنلاین و... به صورت ویژه ارائه می شود ، لذا پیشنهاد می گردد برای استفاده کامل از خدمات تحلیلی ، خبری و مشاوره ای این رسانه به خانواده بزرگ مشترکین ویژه بپیوندید.