به گزارش کدال نگر بورس ٢۴ شرکت تامین سرمایه دماوند در ١٠ ماهه منتهی به تیر ۵٨ میلیارد تومان درآمد کسب نمود که از این مبلغ ۴ میلیارد تومان آن مربوط به همین ماه می باشد. گفتنی است مبلغ درامد این شرکت در مدت ١٠ ماهه در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ٣٠٧ درصد رشد داشته است.
جهش قابل توجه فروش «تماوند» در ١٠ماهه

به گزارش کدال نگر بورس۲۴ شرکت تامین سرمایه دماوند در 10 ماهه منتهی به تیر 58 میلیارد تومان درآمد کسب نمود که از این مبلغ 4 میلیارد تومان آن مربوط به همین ماه می باشد. گفتنی است مبلغ درامد این شرکت در مدت 10 ماهه در مقایسه با مدت مشابه سال قبل 307 درصد رشد داشته است.


"بورس ۲۴" دارنده مجوز مشاوره رسمی سرمایه گذاری از "بورس" روزانه ده ها محتوای خبری-تحلیلی را در اختیار شما مخاطب گرامی قرار می دهد ، بخشی از محتوای تولید شده به دلیل اثر گذاری مستقیم بر معاملات شما در بورس شامل پیش بینی جامع بازار ، تحلیل سهم ها ، سیگنال خرید و فروش ، معرفی هفتگی سبد سهام ، اخبار ویژه از شرکت ها ، مشاوره آنلاین و... به صورت ویژه ارائه می شود ، لذا پیشنهاد می گردد برای استفاده کامل از خدمات تحلیلی ، خبری و مشاوره ای این رسانه به خانواده بزرگ مشترکین ویژه بپیوندید.