به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، شرکت صنعت روی زنگان در مدت تیر ١۴٠٠ حدود ۶۴ میلیارد تومان درآمد از فروش محصولات خود به دست آورد.
بررسی عملکرد ۴ ماهه «زنگان»

به گزارش کدال نگر بورس۲۴ ، شرکت صنعت روی زنگان در مدت تیر 1400 حدود 64 میلیارد تومان درآمد از فروش محصولات خود به دست آورد.


"بورس ۲۴" دارنده مجوز مشاوره رسمی سرمایه گذاری از "بورس" روزانه ده ها محتوای خبری-تحلیلی را در اختیار شما مخاطب گرامی قرار می دهد ، بخشی از محتوای تولید شده به دلیل اثر گذاری مستقیم بر معاملات شما در بورس شامل پیش بینی جامع بازار ، تحلیل سهم ها ، سیگنال خرید و فروش ، معرفی هفتگی سبد سهام ، اخبار ویژه از شرکت ها ، مشاوره آنلاین و... به صورت ویژه ارائه می شود ، لذا پیشنهاد می گردد برای استفاده کامل از خدمات تحلیلی ، خبری و مشاوره ای این رسانه به خانواده بزرگ مشترکین ویژه بپیوندید.