به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، شرکت معادن منگنز ایران از شرکت در مناقصه حفاری ۶٠٠٠ متر گمانه اکتشافی (در دو مرحله سه هزار متری) با طول گمانه ها٢۵٠ تا ٨٠٠ متر و زاویه گمانه ها ۶٠ تا ٩٠ درجه خبر داد.
«کمنگنز» و حضور در یک مناقصه

به گزارش کدال نگر بورس۲۴ ، شرکت معادن منگنز ایران از شرکت در مناقصه حفاری 6000 متر گمانه اکتشافی (در دو مرحله سه هزار متری) با طول گمانه ها250 تا 800 متر و زاویه گمانه ها 60 تا 90 درجه خبر داد.


"بورس ۲۴" دارنده مجوز مشاوره رسمی سرمایه گذاری از "بورس" روزانه ده ها محتوای خبری-تحلیلی را در اختیار شما مخاطب گرامی قرار می دهد ، بخشی از محتوای تولید شده به دلیل اثر گذاری مستقیم بر معاملات شما در بورس شامل پیش بینی جامع بازار ، تحلیل سهم ها ، سیگنال خرید و فروش ، معرفی هفتگی سبد سهام ، اخبار ویژه از شرکت ها ، مشاوره آنلاین و... به صورت ویژه ارائه می شود ، لذا پیشنهاد می گردد برای استفاده کامل از خدمات تحلیلی ، خبری و مشاوره ای این رسانه به خانواده بزرگ مشترکین ویژه بپیوندید.