به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، لیزینگ ایران در ٣ماهه منتهی به خرداد ١۴٠٠ مبلغ ٢١۵ ریال برای هر سهم زیان محقق کرد که نسبت به دوره مشابه سال گذشته ١۵درصد افزایش زیان داشت.
لیزینگ ایران در ٣ماهه ١۵درصد افزایش زیان داشت

به گزارش کدال نگر بورس۲۴ ، لیزینگ ایران در 3ماهه منتهی به خرداد 1400 مبلغ 215 ریال برای هر سهم زیان محقق کرد که نسبت به دوره مشابه سال گذشته 15درصد افزایش زیان داشت.


"بورس ۲۴" دارنده مجوز مشاوره رسمی سرمایه گذاری از "بورس" روزانه ده ها محتوای خبری-تحلیلی را در اختیار شما مخاطب گرامی قرار می دهد ، بخشی از محتوای تولید شده به دلیل اثر گذاری مستقیم بر معاملات شما در بورس شامل پیش بینی جامع بازار ، تحلیل سهم ها ، سیگنال خرید و فروش ، معرفی هفتگی سبد سهام ، اخبار ویژه از شرکت ها ، مشاوره آنلاین و... به صورت ویژه ارائه می شود ، لذا پیشنهاد می گردد برای استفاده کامل از خدمات تحلیلی ، خبری و مشاوره ای این رسانه به خانواده بزرگ مشترکین ویژه بپیوندید.