به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، شرکت تولید و توسعه سرب و روی ایرانیان در مدت ۴ ماهه سال ١۴٠٠ حدود ١۵۶ میلیارد تومان درآمد از فروش محصولات خود به دست آورد.
«فتوسا» در ۴ ماهه چقدر فروش داشت؟

به گزارش کدال نگر بورس۲۴ ، شرکت تولید و توسعه سرب و روی ایرانیان در مدت 4 ماهه سال 1400 حدود 156 میلیارد تومان درآمد از فروش محصولات خود به دست آورد.


"بورس ۲۴" دارنده مجوز مشاوره رسمی سرمایه گذاری از "بورس" روزانه ده ها محتوای خبری-تحلیلی را در اختیار شما مخاطب گرامی قرار می دهد ، بخشی از محتوای تولید شده به دلیل اثر گذاری مستقیم بر معاملات شما در بورس شامل پیش بینی جامع بازار ، تحلیل سهم ها ، سیگنال خرید و فروش ، معرفی هفتگی سبد سهام ، اخبار ویژه از شرکت ها ، مشاوره آنلاین و... به صورت ویژه ارائه می شود ، لذا پیشنهاد می گردد برای استفاده کامل از خدمات تحلیلی ، خبری و مشاوره ای این رسانه به خانواده بزرگ مشترکین ویژه بپیوندید.