به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، شرکت گروه گسترش نفت و گاز پارسیان در تیر ماه حدود ٣ میلیارد تومان از معاملات خود سود کسب نمود.
شناسایی سود ٣ میلیارد تومانی در «پارسان»

به گزارش کدال نگر بورس۲۴ ، شرکت گروه گسترش نفت و گاز پارسیان در تیر ماه حدود 3 میلیارد تومان از معاملات خود سود کسب نمود.


"بورس ۲۴" دارنده مجوز مشاوره رسمی سرمایه گذاری از "بورس" روزانه ده ها محتوای خبری-تحلیلی را در اختیار شما مخاطب گرامی قرار می دهد ، بخشی از محتوای تولید شده به دلیل اثر گذاری مستقیم بر معاملات شما در بورس شامل پیش بینی جامع بازار ، تحلیل سهم ها ، سیگنال خرید و فروش ، معرفی هفتگی سبد سهام ، اخبار ویژه از شرکت ها ، مشاوره آنلاین و... به صورت ویژه ارائه می شود ، لذا پیشنهاد می گردد برای استفاده کامل از خدمات تحلیلی ، خبری و مشاوره ای این رسانه به خانواده بزرگ مشترکین ویژه بپیوندید.