به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، بانک صادرات ایران در عملکرد ۴ ماهه منتهی به تیر، حدود ٩٨٢٢ میلیارد تومان درآمد از تسهیلات اعطایی خود کسب نمود. هم چنین جمع سود اعطا شده به سپرده های سرمایه گذاری شده در این بانک به ٩٣٠۴ میلیارد تومان رسید. گفتنی است تراز این بانک در ٣ ماهه ۵١٨ میلیارد تومان مثبت بود.
ثبت تراز مثبت ۵١٨ میلیارد تومانی در بانک صادرات

به گزارش کدال نگر بورس۲۴ ، بانک صادرات ایران در عملکرد 4 ماهه منتهی به تیر، حدود 9822 میلیارد تومان درآمد از تسهیلات اعطایی خود کسب نمود. هم چنین جمع سود اعطا شده به سپرده های سرمایه گذاری شده در این بانک به 9304 میلیارد تومان رسید. گفتنی است تراز این بانک در 3 ماهه 518 میلیارد تومان مثبت بود.


"بورس ۲۴" دارنده مجوز مشاوره رسمی سرمایه گذاری از "بورس" روزانه ده ها محتوای خبری-تحلیلی را در اختیار شما مخاطب گرامی قرار می دهد ، بخشی از محتوای تولید شده به دلیل اثر گذاری مستقیم بر معاملات شما در بورس شامل پیش بینی جامع بازار ، تحلیل سهم ها ، سیگنال خرید و فروش ، معرفی هفتگی سبد سهام ، اخبار ویژه از شرکت ها ، مشاوره آنلاین و... به صورت ویژه ارائه می شود ، لذا پیشنهاد می گردد برای استفاده کامل از خدمات تحلیلی ، خبری و مشاوره ای این رسانه به خانواده بزرگ مشترکین ویژه بپیوندید.