به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، شرکت بیمه البرز در ۴ ماهه منتهی به تیر ١۴٠٠ حدود ٢١٠٣ میلیارد تومان حق بیمه صادره داشته است .حق بیمه صادره تیر حدود ۶١۴ میلیارد تومان می باشد.
بیمه البرز در ۴ماهه چه کرد؟

به گزارش کدال نگر بورس۲۴ ، شرکت بیمه البرز در 4 ماهه منتهی به تیر 1400 حدود 2103 میلیارد تومان حق بیمه صادره داشته است .حق بیمه صادره تیر حدود 614 میلیارد تومان می باشد.


"بورس ۲۴" دارنده مجوز مشاوره رسمی سرمایه گذاری از "بورس" روزانه ده ها محتوای خبری-تحلیلی را در اختیار شما مخاطب گرامی قرار می دهد ، بخشی از محتوای تولید شده به دلیل اثر گذاری مستقیم بر معاملات شما در بورس شامل پیش بینی جامع بازار ، تحلیل سهم ها ، سیگنال خرید و فروش ، معرفی هفتگی سبد سهام ، اخبار ویژه از شرکت ها ، مشاوره آنلاین و... به صورت ویژه ارائه می شود ، لذا پیشنهاد می گردد برای استفاده کامل از خدمات تحلیلی ، خبری و مشاوره ای این رسانه به خانواده بزرگ مشترکین ویژه بپیوندید.