به گزارش کدال نگر بورس ٢۴ ،شرکت شیر پاستوریزه پگاه خراسان در ۴ ماهه منتهی به تیر از فروش محصولات خود ١٨٠ میلیارد تومان درآمد کسب نمود که از این مبلغ ۴۴ میلیارد تومان آن مربوط به همین ماه می باشد.
روند فروش ماهانه در «غشان»

به گزارش کدال نگر بورس۲۴ ،شرکت شیر پاستوریزه پگاه خراسان در 4 ماهه منتهی به تیر از فروش محصولات خود 180 میلیارد تومان درآمد کسب نمود که از این مبلغ 44 میلیارد تومان آن مربوط به همین ماه می باشد.


"بورس ۲۴" دارنده مجوز مشاوره رسمی سرمایه گذاری از "بورس" روزانه ده ها محتوای خبری-تحلیلی را در اختیار شما مخاطب گرامی قرار می دهد ، بخشی از محتوای تولید شده به دلیل اثر گذاری مستقیم بر معاملات شما در بورس شامل پیش بینی جامع بازار ، تحلیل سهم ها ، سیگنال خرید و فروش ، معرفی هفتگی سبد سهام ، اخبار ویژه از شرکت ها ، مشاوره آنلاین و... به صورت ویژه ارائه می شود ، لذا پیشنهاد می گردد برای استفاده کامل از خدمات تحلیلی ، خبری و مشاوره ای این رسانه به خانواده بزرگ مشترکین ویژه بپیوندید.