صبح امروز مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت بیمه سرمد با حضور اکثریت سهامداران و اعضای هیات مدیره برگزار شد.