به گزارش بورس ٢۴، شخص حقیقی ٣/۴.۴ درصد سهام شرکت زر ماکارون را به قیمت پایه هر سهم ٢۴٠٠ تومان عرضه می کند.تاریخ عرضه ١٨ مرداد می باشد.
بلوک سهامی ۴.۴ درصدی زرماکارون آگهی شد

به گزارش بورس۲۴ ، شخص حقیقی 3/4.4 درصد سهام شرکت زر ماکارون را به قیمت پایه هر سهم 2400 تومان عرضه می کند.تاریخ عرضه 18 مرداد می باشد.


"بورس ۲۴" دارنده مجوز مشاوره رسمی سرمایه گذاری از "بورس" روزانه ده ها محتوای خبری-تحلیلی را در اختیار شما مخاطب گرامی قرار می دهد ، بخشی از محتوای تولید شده به دلیل اثر گذاری مستقیم بر معاملات شما در بورس شامل پیش بینی جامع بازار ، تحلیل سهم ها ، سیگنال خرید و فروش ، معرفی هفتگی سبد سهام ، اخبار ویژه از شرکت ها ، مشاوره آنلاین و... به صورت ویژه ارائه می شود ، لذا پیشنهاد می گردد برای استفاده کامل از خدمات تحلیلی ، خبری و مشاوره ای این رسانه به خانواده بزرگ مشترکین ویژه بپیوندید.