به گزارش کدال نگر بورس ٢۴ شرکت به پرداخت ملت در ۴ ماهه منتهی به تیر ٩٨٩ میلیارد تومان درآمد کسب نمود که از این مبلغ ٢۶٣ میلیارد تومان آن مربوط به همین ماه می باشد. گفتنی است مبلغ درامد این شرکت در مدت ۴ ماهه در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ١٧ درصد رشد داشته است.
شناسایی درآمد ٩٨٩ میلیارد تومانی در به پرداخت ملت

به گزارش کدال نگر بورس۲۴ شرکت به پرداخت ملت در 4 ماهه منتهی به تیر 989 میلیارد تومان درآمد کسب نمود که از این مبلغ 263 میلیارد تومان آن مربوط به همین ماه می باشد. گفتنی است مبلغ درامد این شرکت در مدت 4 ماهه در مقایسه با مدت مشابه سال قبل 17 درصد رشد داشته است.


"بورس ۲۴" دارنده مجوز مشاوره رسمی سرمایه گذاری از "بورس" روزانه ده ها محتوای خبری-تحلیلی را در اختیار شما مخاطب گرامی قرار می دهد ، بخشی از محتوای تولید شده به دلیل اثر گذاری مستقیم بر معاملات شما در بورس شامل پیش بینی جامع بازار ، تحلیل سهم ها ، سیگنال خرید و فروش ، معرفی هفتگی سبد سهام ، اخبار ویژه از شرکت ها ، مشاوره آنلاین و... به صورت ویژه ارائه می شود ، لذا پیشنهاد می گردد برای استفاده کامل از خدمات تحلیلی ، خبری و مشاوره ای این رسانه به خانواده بزرگ مشترکین ویژه بپیوندید.