به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، شرکت تولیدی شهید قندی در ۴ ماهه ١۴٠٠ موفق به شناسایی ١٣٣ میلیارد تومان درآمد شد.
عملکرد «بکام» در یک قاب

به گزارش کدال نگر بورس۲۴ ، شرکت تولیدی شهید قندی در 4 ماهه 1400 موفق به شناسایی 133 میلیارد تومان درآمد شد.


"بورس ۲۴" دارنده مجوز مشاوره رسمی سرمایه گذاری از "بورس" روزانه ده ها محتوای خبری-تحلیلی را در اختیار شما مخاطب گرامی قرار می دهد ، بخشی از محتوای تولید شده به دلیل اثر گذاری مستقیم بر معاملات شما در بورس شامل پیش بینی جامع بازار ، تحلیل سهم ها ، سیگنال خرید و فروش ، معرفی هفتگی سبد سهام ، اخبار ویژه از شرکت ها ، مشاوره آنلاین و... به صورت ویژه ارائه می شود ، لذا پیشنهاد می گردد برای استفاده کامل از خدمات تحلیلی ، خبری و مشاوره ای این رسانه به خانواده بزرگ مشترکین ویژه بپیوندید.