به گزارش کدال نگر بورس ٢۴ شرکت پتروشیمی شیراز در ۴ ماهه منتهی به تیر از فروش محصولات خود ٢٧٣٩ میلیارد تومان درآمد کسب نمود که از این مبلغ ١٠٣٢ میلیارد تومان آن مربوط به همین ماه می باشد. گفتنی است مبلغ فروش این شرکت در مدت ۴ ماهه در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ٨٣ درصد رشد داشته است.
پتروشیمی شیراز تا پایان تیر ٢٧٠٠ میلیارد تومان فروش داشت

به گزارش کدال نگر بورس۲۴ شرکت پتروشیمی شیراز در 4 ماهه منتهی به تیر از فروش محصولات خود 2739 میلیارد تومان درآمد کسب نمود که از این مبلغ 1032 میلیارد تومان آن مربوط به همین ماه می باشد. گفتنی است مبلغ فروش این شرکت در مدت 4 ماهه در مقایسه با مدت مشابه سال قبل 83 درصد رشد داشته است.


"بورس ۲۴" دارنده مجوز مشاوره رسمی سرمایه گذاری از "بورس" روزانه ده ها محتوای خبری-تحلیلی را در اختیار شما مخاطب گرامی قرار می دهد ، بخشی از محتوای تولید شده به دلیل اثر گذاری مستقیم بر معاملات شما در بورس شامل پیش بینی جامع بازار ، تحلیل سهم ها ، سیگنال خرید و فروش ، معرفی هفتگی سبد سهام ، اخبار ویژه از شرکت ها ، مشاوره آنلاین و... به صورت ویژه ارائه می شود ، لذا پیشنهاد می گردد برای استفاده کامل از خدمات تحلیلی ، خبری و مشاوره ای این رسانه به خانواده بزرگ مشترکین ویژه بپیوندید.