به گزارش کدال نگر بورس ٢۴ ، شرکت لیزینگ ایرانیان در ۴ ماهه منتهی به تیر ٢٢ میلیارد تومان درآمد داشت.
کاهش درآمد لیزینگ ایرانیان در تیر

به گزارش کدال نگر بورس۲۴ ، شرکت لیزینگ ایرانیان در 4 ماهه منتهی به تیر 22 میلیارد تومان درآمد داشت.


"بورس ۲۴" دارنده مجوز مشاوره رسمی سرمایه گذاری از "بورس" روزانه ده ها محتوای خبری-تحلیلی را در اختیار شما مخاطب گرامی قرار می دهد ، بخشی از محتوای تولید شده به دلیل اثر گذاری مستقیم بر معاملات شما در بورس شامل پیش بینی جامع بازار ، تحلیل سهم ها ، سیگنال خرید و فروش ، معرفی هفتگی سبد سهام ، اخبار ویژه از شرکت ها ، مشاوره آنلاین و... به صورت ویژه ارائه می شود ، لذا پیشنهاد می گردد برای استفاده کامل از خدمات تحلیلی ، خبری و مشاوره ای این رسانه به خانواده بزرگ مشترکین ویژه بپیوندید.