بورس ٢۴ : صندوق سرمایه گذاری جسورانه پیشرفت جدید ترین نهاد مالی صندوق بازنشستگی کارکنان بانک ها در راستای گسترش سرمایه گذاری های این مجموعه از ششم مرداد ماه در فرابورس پذیره نویسی شد. سید مهدی سدیدی مدیرعامل صندوق بازنشستگی کارکنان بانک ها این اقدام را در جهت پیشبرد اهداف آینده نگرانه صندوق و کاهش شکاف کسورات مستمری اعلام کرد. سعید خدامرادی مدیرعامل شرکت توسعه و مدیریت سرمایه صبا نیز با اشاره به آن که این صندوق در حوزه های پتروشیمی، معدن و فناوری اطلاعات حضور جدی خواهد داشت ، موسسین این صندوق جسورانه را خانواده صندوق بازنشستگی کارکنان بانک ها و صندوق نوآوری و شکوفایی کشور عنوان کرد.
ورود صندوق بازنشستگی بانک ها به سرمایه گذاری های دانش بنیان

بورس۲۴ : صندوق سرمایه گذاری جسورانه پیشرفت جدید ترین نهاد مالی صندوق بازنشستگی کارکنان بانک ها در راستای گسترش سرمایه گذاری های این مجموعه از ششم مرداد ماه در فرابورس پذیره نویسی شد.
سید مهدی سدیدی مدیرعامل صندوق بازنشستگی کارکنان بانک ها این اقدام را در جهت پیشبرد اهداف آینده نگرانه صندوق و کاهش شکاف کسورات مستمری اعلام کرد.
سعید خدامرادی مدیرعامل شرکت توسعه و مدیریت سرمایه صبا نیز با اشاره به آن که این صندوق در حوزه های پتروشیمی، معدن و فناوری اطلاعات حضور جدی خواهد داشت ، موسسین این صندوق جسورانه را خانواده صندوق بازنشستگی کارکنان بانک ها و صندوق نوآوری و شکوفایی کشور عنوان کرد.


"بورس ۲۴" دارنده مجوز مشاوره رسمی سرمایه گذاری از "بورس" روزانه ده ها محتوای خبری-تحلیلی را در اختیار شما مخاطب گرامی قرار می دهد ، بخشی از محتوای تولید شده به دلیل اثر گذاری مستقیم بر معاملات شما در بورس شامل پیش بینی جامع بازار ، تحلیل سهم ها ، سیگنال خرید و فروش ، معرفی هفتگی سبد سهام ، اخبار ویژه از شرکت ها ، مشاوره آنلاین و... به صورت ویژه ارائه می شود ، لذا پیشنهاد می گردد برای استفاده کامل از خدمات تحلیلی ، خبری و مشاوره ای این رسانه به خانواده بزرگ مشترکین ویژه بپیوندید.