به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، شرکت سرمایه گذاری استان خوزستان اعلام نمود با توجه به مکاتبات گذشته در خصوص اطلاعات مالی دوره ۶ ماهه و تایید این اطلاعات در اواخر تیر ماه، به دلیل اینکه اطلاعات مالی دوره ٩ ماهه تحت تاثیر صورت‌های مالی ۶ ماهه می‌باشد، فرآیند افشا صورت‌های مالی جدید نیاز به زمانی بیشتر خواهد بود.
توضیحات  سرمایه گذاری استان خوزستان در خصوص ارسال اطلاعات مالی

به گزارش کدال نگر بورس۲۴ ، شرکت سرمایه گذاری استان خوزستان اعلام نمود با توجه به مکاتبات گذشته در خصوص اطلاعات مالی دوره 6 ماهه و تایید این اطلاعات در اواخر تیر ماه، به دلیل اینکه اطلاعات مالی دوره 9 ماهه تحت تاثیر صورت‌های مالی 6 ماهه می‌باشد، فرآیند افشا صورت‌های مالی جدید نیاز به زمانی بیشتر خواهد بود.


"بورس ۲۴" دارنده مجوز مشاوره رسمی سرمایه گذاری از "بورس" روزانه ده ها محتوای خبری-تحلیلی را در اختیار شما مخاطب گرامی قرار می دهد ، بخشی از محتوای تولید شده به دلیل اثر گذاری مستقیم بر معاملات شما در بورس شامل پیش بینی جامع بازار ، تحلیل سهم ها ، سیگنال خرید و فروش ، معرفی هفتگی سبد سهام ، اخبار ویژه از شرکت ها ، مشاوره آنلاین و... به صورت ویژه ارائه می شود ، لذا پیشنهاد می گردد برای استفاده کامل از خدمات تحلیلی ، خبری و مشاوره ای این رسانه به خانواده بزرگ مشترکین ویژه بپیوندید.