به گزارش کدال نگر بورس ٢۴ شرکت پالایش نفت بندرعباس در ۴ ماهه منتهی به تیر حدود ٨۶٨٢ هزار متر مکعب تولید داشت.
پالایش نفت بندرعباس از تولید خود گفت

به گزارش کدال نگر بورس۲۴ شرکت پالایش نفت بندرعباس در 4 ماهه منتهی به تیر حدود 8682 هزار متر مکعب تولید داشت.


"بورس ۲۴" دارنده مجوز مشاوره رسمی سرمایه گذاری از "بورس" روزانه ده ها محتوای خبری-تحلیلی را در اختیار شما مخاطب گرامی قرار می دهد ، بخشی از محتوای تولید شده به دلیل اثر گذاری مستقیم بر معاملات شما در بورس شامل پیش بینی جامع بازار ، تحلیل سهم ها ، سیگنال خرید و فروش ، معرفی هفتگی سبد سهام ، اخبار ویژه از شرکت ها ، مشاوره آنلاین و... به صورت ویژه ارائه می شود ، لذا پیشنهاد می گردد برای استفاده کامل از خدمات تحلیلی ، خبری و مشاوره ای این رسانه به خانواده بزرگ مشترکین ویژه بپیوندید.