به گزارش کدال نگر بورس ٢۴ شرکت نفت ایرانول در ۴ ماهه منتهی به تیر از فروش محصولات خود ٢١٩٠ میلیارد تومان درآمد کسب نمود که از این مبلغ ۵۴٩ میلیارد تومان آن مربوط به همین ماه می باشد. گفتنی است مبلغ فروش این شرکت در مدت ۴ ماهه در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ١٣٣ درصد رشد داشته است.
جهش ١٣٣ درصدی فروش در نفت ایرانول

به گزارش کدال نگر بورس۲۴ شرکت نفت ایرانول در 4 ماهه منتهی به تیر از فروش محصولات خود 2190 میلیارد تومان درآمد کسب نمود که از این مبلغ 549 میلیارد تومان آن مربوط به همین ماه می باشد. گفتنی است مبلغ فروش این شرکت در مدت 4 ماهه در مقایسه با مدت مشابه سال قبل 133 درصد رشد داشته است.


"بورس ۲۴" دارنده مجوز مشاوره رسمی سرمایه گذاری از "بورس" روزانه ده ها محتوای خبری-تحلیلی را در اختیار شما مخاطب گرامی قرار می دهد ، بخشی از محتوای تولید شده به دلیل اثر گذاری مستقیم بر معاملات شما در بورس شامل پیش بینی جامع بازار ، تحلیل سهم ها ، سیگنال خرید و فروش ، معرفی هفتگی سبد سهام ، اخبار ویژه از شرکت ها ، مشاوره آنلاین و... به صورت ویژه ارائه می شود ، لذا پیشنهاد می گردد برای استفاده کامل از خدمات تحلیلی ، خبری و مشاوره ای این رسانه به خانواده بزرگ مشترکین ویژه بپیوندید.