به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، شرکت توسعه و عمران امید اعلام نمود تعداد محدودی از واحدهای مسکونی و تجاری خود را با شرایط ویژه (نقد و اقساط بدون بهره) از طریق برگزاری مزایده عمومی واگذار می نماید. شایان ذکر است حجم ریالی فروش پیش بینی شده در آگهی به میزان حداقل ۶١ میلیارد تومان برآورد شده است که عملکرد آن در گزارشات آتی منعکس می گردد.
توسعه و عمران امید مزایده برگزار می کند

به گزارش کدال نگر بورس۲۴ ، شرکت توسعه و عمران امید اعلام نمود تعداد محدودی از واحدهای مسکونی و تجاری خود را با شرایط ویژه (نقد و اقساط بدون بهره) از طریق برگزاری مزایده عمومی واگذار می نماید. شایان ذکر است حجم ریالی فروش پیش بینی شده در آگهی به میزان حداقل 61 میلیارد تومان برآورد شده است که عملکرد آن در گزارشات آتی منعکس می گردد.


"بورس ۲۴" دارنده مجوز مشاوره رسمی سرمایه گذاری از "بورس" روزانه ده ها محتوای خبری-تحلیلی را در اختیار شما مخاطب گرامی قرار می دهد ، بخشی از محتوای تولید شده به دلیل اثر گذاری مستقیم بر معاملات شما در بورس شامل پیش بینی جامع بازار ، تحلیل سهم ها ، سیگنال خرید و فروش ، معرفی هفتگی سبد سهام ، اخبار ویژه از شرکت ها ، مشاوره آنلاین و... به صورت ویژه ارائه می شود ، لذا پیشنهاد می گردد برای استفاده کامل از خدمات تحلیلی ، خبری و مشاوره ای این رسانه به خانواده بزرگ مشترکین ویژه بپیوندید.