به گزارش کدال نگر بورس ٢۴ شرکت صنایع ماشینهای اداری ایران در ۴ ماهه منتهی به تیر از فروش محصولات خود ٣١١ میلیارد تومان درآمد کسب نمود که از این مبلغ ٣٩ میلیارد تومان آن مربوط به همین ماه می باشد.
گذر فروش «مادیرا» از قله ٣٠٠ میلیارد تومان در ۴ ماهه

به گزارش کدال نگر بورس۲۴ شرکت صنایع ماشینهای اداری ایران در 4 ماهه منتهی به تیر از فروش محصولات خود 311 میلیارد تومان درآمد کسب نمود که از این مبلغ 39 میلیارد تومان آن مربوط به همین ماه می باشد.


"بورس ۲۴" دارنده مجوز مشاوره رسمی سرمایه گذاری از "بورس" روزانه ده ها محتوای خبری-تحلیلی را در اختیار شما مخاطب گرامی قرار می دهد ، بخشی از محتوای تولید شده به دلیل اثر گذاری مستقیم بر معاملات شما در بورس شامل پیش بینی جامع بازار ، تحلیل سهم ها ، سیگنال خرید و فروش ، معرفی هفتگی سبد سهام ، اخبار ویژه از شرکت ها ، مشاوره آنلاین و... به صورت ویژه ارائه می شود ، لذا پیشنهاد می گردد برای استفاده کامل از خدمات تحلیلی ، خبری و مشاوره ای این رسانه به خانواده بزرگ مشترکین ویژه بپیوندید.