به گزارش کدال نگر بورس ٢۴ شرکت فرآورده های سیمان شرق در ٩ ماهه منتهی به اردیبهشت برای هر سهم ٧١٢ ریال سود محقق کرد که نسبت به مدت مشابه قبل رشد ٢۴٩٨ درصدی داشته است. سود ناخالص با افزایش ۵۴۴ درصدی به ٢٠ میلیارد تومان و سود خالص به ١٣ میلیارد تومان رسید. گفتنی است حاشیه سود خالص این شرکت در دوره یاد شده به ١۵ درصد رسید. مقدار تولید نیز رشد ٢٨ درصدی ، مقدار فروش افزایش ١٧ درصدی و مبلغ فروش ٩ ماهه نسبت به دوره مشابه قبل با رشد ١٧۶ درصدی همراه بود.
رشد سود و فروش «کفرآور» در ٩ ماهه

به گزارش کدال نگر بورس۲۴ شرکت فرآورده های سیمان شرق در 9 ماهه منتهی به اردیبهشت برای هر سهم 712 ریال سود محقق کرد که نسبت به مدت مشابه قبل رشد 2498 درصدی داشته است. سود ناخالص با افزایش 544 درصدی به 20 میلیارد تومان و سود خالص به 13 میلیارد تومان رسید. گفتنی است حاشیه سود خالص این شرکت در دوره یاد شده به 15 درصد رسید. مقدار تولید نیز رشد 28 درصدی ، مقدار فروش افزایش 17 درصدی و مبلغ فروش 9 ماهه نسبت به دوره مشابه قبل با رشد 176 درصدی همراه بود.


"بورس ۲۴" دارنده مجوز مشاوره رسمی سرمایه گذاری از "بورس" روزانه ده ها محتوای خبری-تحلیلی را در اختیار شما مخاطب گرامی قرار می دهد ، بخشی از محتوای تولید شده به دلیل اثر گذاری مستقیم بر معاملات شما در بورس شامل پیش بینی جامع بازار ، تحلیل سهم ها ، سیگنال خرید و فروش ، معرفی هفتگی سبد سهام ، اخبار ویژه از شرکت ها ، مشاوره آنلاین و... به صورت ویژه ارائه می شود ، لذا پیشنهاد می گردد برای استفاده کامل از خدمات تحلیلی ، خبری و مشاوره ای این رسانه به خانواده بزرگ مشترکین ویژه بپیوندید.