به گزارش کدال نگر بورس ٢۴ ، شرکت داروسازی زهراوی در ۴ ماهه منتهی به تیر از فروش محصولات خود ١٧۴ میلیارد تومان درآمد کسب نمود که از این مبلغ ۵١ میلیارد تومان آن مربوط به همین ماه می باشد.
۴ماهه داروسازی زهراوی چگونه گذشت؟

به گزارش کدال نگر بورس۲۴ ، شرکت داروسازی زهراوی در 4 ماهه منتهی به تیر از فروش محصولات خود 174 میلیارد تومان درآمد کسب نمود که از این مبلغ 51 میلیارد تومان آن مربوط به همین ماه می باشد.


"بورس ۲۴" دارنده مجوز مشاوره رسمی سرمایه گذاری از "بورس" روزانه ده ها محتوای خبری-تحلیلی را در اختیار شما مخاطب گرامی قرار می دهد ، بخشی از محتوای تولید شده به دلیل اثر گذاری مستقیم بر معاملات شما در بورس شامل پیش بینی جامع بازار ، تحلیل سهم ها ، سیگنال خرید و فروش ، معرفی هفتگی سبد سهام ، اخبار ویژه از شرکت ها ، مشاوره آنلاین و... به صورت ویژه ارائه می شود ، لذا پیشنهاد می گردد برای استفاده کامل از خدمات تحلیلی ، خبری و مشاوره ای این رسانه به خانواده بزرگ مشترکین ویژه بپیوندید.