به گزارش کدال نگر بورس ٢۴ ، شرکت صنعتی بهشهر در ٧ ماهه منتهی به تیر از فروش محصولات خود ٣٣۵٨ میلیارد تومان درآمد کسب نمود که از این مبلغ ۶٣۵ میلیارد تومان آن مربوط به همین ماه می باشد.
فروش ٧ماهه صنعتی بهشهر چقدر بود؟

به گزارش کدال نگر بورس۲۴ ، شرکت صنعتی بهشهر در 7 ماهه منتهی به تیر از فروش محصولات خود 3358 میلیارد تومان درآمد کسب نمود که از این مبلغ 635 میلیارد تومان آن مربوط به همین ماه می باشد.


"بورس ۲۴" دارنده مجوز مشاوره رسمی سرمایه گذاری از "بورس" روزانه ده ها محتوای خبری-تحلیلی را در اختیار شما مخاطب گرامی قرار می دهد ، بخشی از محتوای تولید شده به دلیل اثر گذاری مستقیم بر معاملات شما در بورس شامل پیش بینی جامع بازار ، تحلیل سهم ها ، سیگنال خرید و فروش ، معرفی هفتگی سبد سهام ، اخبار ویژه از شرکت ها ، مشاوره آنلاین و... به صورت ویژه ارائه می شود ، لذا پیشنهاد می گردد برای استفاده کامل از خدمات تحلیلی ، خبری و مشاوره ای این رسانه به خانواده بزرگ مشترکین ویژه بپیوندید.