به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، شرکت بورس کالای ایران در مدت ۴ ماهه منتهی به تیر ١۴٠٠ حدود ١۵١ میلیارد تومان درآمد شناسایی کرد.
بورس کالا از درآمد ۴ ماهه خود گفت

به گزارش کدال نگر بورس۲۴ ، شرکت بورس کالای ایران در مدت 4 ماهه منتهی به تیر 1400 حدود 151 میلیارد تومان درآمد شناسایی کرد.


"بورس ۲۴" دارنده مجوز مشاوره رسمی سرمایه گذاری از "بورس" روزانه ده ها محتوای خبری-تحلیلی را در اختیار شما مخاطب گرامی قرار می دهد ، بخشی از محتوای تولید شده به دلیل اثر گذاری مستقیم بر معاملات شما در بورس شامل پیش بینی جامع بازار ، تحلیل سهم ها ، سیگنال خرید و فروش ، معرفی هفتگی سبد سهام ، اخبار ویژه از شرکت ها ، مشاوره آنلاین و... به صورت ویژه ارائه می شود ، لذا پیشنهاد می گردد برای استفاده کامل از خدمات تحلیلی ، خبری و مشاوره ای این رسانه به خانواده بزرگ مشترکین ویژه بپیوندید.