به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، شرکت آسیا سیر ارس در مدت ۴ ماهه منتهی به تیر ١۴٠٠ حدود ١۵٨ میلیارد تومان درآمد از فروش محصولات به دست آورد.
شناسایی درآمد ١۵٨ میلیارد تومانی در «حآسا»

به گزارش کدال نگر بورس۲۴ ، شرکت آسیا سیر ارس در مدت 4 ماهه منتهی به تیر 1400 حدود 158 میلیارد تومان درآمد از فروش محصولات به دست آورد.


"بورس ۲۴" دارنده مجوز مشاوره رسمی سرمایه گذاری از "بورس" روزانه ده ها محتوای خبری-تحلیلی را در اختیار شما مخاطب گرامی قرار می دهد ، بخشی از محتوای تولید شده به دلیل اثر گذاری مستقیم بر معاملات شما در بورس شامل پیش بینی جامع بازار ، تحلیل سهم ها ، سیگنال خرید و فروش ، معرفی هفتگی سبد سهام ، اخبار ویژه از شرکت ها ، مشاوره آنلاین و... به صورت ویژه ارائه می شود ، لذا پیشنهاد می گردد برای استفاده کامل از خدمات تحلیلی ، خبری و مشاوره ای این رسانه به خانواده بزرگ مشترکین ویژه بپیوندید.