به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، شرکت آسیا سیر ارس اعلام نمود پیرو افزایش نرخ حق مالکانه قرارداد شماره ٣٠٩٧۴٠ شرکت صنایع ملی مس ایران از تاریخ ١٣٩٩.٠۴.١٠ لغایت ١۴٠٠.٠۴.١٠ مبلغ ١٩٧ میلیارد ریال به درآمد عملیاتی و ١۵٠ میلیارد ریال به سود خالص شرکت و همچنین مبلغی بالغ بر ١١٠ میلیارد ریال نیز به درآمد عملیاتی سال جاری اضافه گردد.
آسیا سیر ارس از تغییر در یک قرارداد گفت

به گزارش کدال نگر بورس۲۴ ، شرکت آسیا سیر ارس اعلام نمود پیرو افزایش نرخ حق مالکانه قرارداد شماره 309740 شرکت صنایع ملی مس ایران از تاریخ 1399.04.10 لغایت 1400.04.10 مبلغ 197 میلیارد ریال به درآمد عملیاتی و 150 میلیارد ریال به سود خالص شرکت و همچنین مبلغی بالغ بر 110 میلیارد ریال نیز به درآمد عملیاتی سال جاری اضافه گردد.


"بورس ۲۴" دارنده مجوز مشاوره رسمی سرمایه گذاری از "بورس" روزانه ده ها محتوای خبری-تحلیلی را در اختیار شما مخاطب گرامی قرار می دهد ، بخشی از محتوای تولید شده به دلیل اثر گذاری مستقیم بر معاملات شما در بورس شامل پیش بینی جامع بازار ، تحلیل سهم ها ، سیگنال خرید و فروش ، معرفی هفتگی سبد سهام ، اخبار ویژه از شرکت ها ، مشاوره آنلاین و... به صورت ویژه ارائه می شود ، لذا پیشنهاد می گردد برای استفاده کامل از خدمات تحلیلی ، خبری و مشاوره ای این رسانه به خانواده بزرگ مشترکین ویژه بپیوندید.